Nyitólap hadisír nyilvántartó Szovjet hadifogolytáborok hősi emlékművek Hősök arcképcsarnoka Bemutatkozás
A honlapról röviden
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály honlapját azzal a céllal indítottuk el, hogy felkeltsük az érdeklődést a hadisírgondozás nemes ügye iránt és a hozzátartozók információhoz jussanak hősi halált halt családtagjukról. Ehhez nyújt segítséget a honlap Kereső felülete, amely jelenleg a második világháború keleti hadműveleti területén és a történelmi Magyarország területén elesett katonáink adatait tartalmazza. Az adatbázisban több mint 70.000 hősi halottunk adata található meg, amely nagyrészt dr. Bús János ny. alezredes és dr. Szabó Péter alezredes által jegyzett Béke poraikra dokumentum emlékkönyv I. és II. kötetének kutatási eredményeire épül.

A honlap különlegessége, hogy az adatsorok mellett feltűnnek – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében található – korabeli veszteségi kartonok is, amelyet a háború alatt a HM 22. (veszteségi) osztálya állított ki az elesett személyről, alakulatának jelentése alapján. A karton első oldalán olvashatóak a személyes és a katonai adatok, valamint a veszteség jellege, ideje és az eltemetés helye, időpontja. A karton hátoldalán megtaláljuk a halálozás okát, néha fásult szűkszavúsággal (pl. fejlövés, aknarobbanás) más esetben szívbemarkoló alapossággal két, három mondatban kifejtve.  
A veszteségi kartonokon túlmenően, azokat a gránittáblákat is megjelenítettük, amelyek az egykori doni hadműveleti területen létesített rudkinoi II. Magyar Központi Katonai Temetőben lettek elhelyezve. A katonatemetőbe tíz év alatt több mint 19.000 hősi halottunk áttemetésére került sor, amiből a kutatások alapján mintegy 12.000 elesett neve került kiírásra. Az exhumálások során, mivel mindenkit nem lehetett beazonosítani, azt a gyakorlatot követték, hogy a rendelkezésre álló veszteségi nyilvántartások alapján az adott temetőből - ahonnan az exhumálás történt -mindenki nevét föltüntették a gránittáblákon. Így a rudkinói temető emléket állít azoknak a katonáinknak is, akik az egykori doni hadműveleti területen estek el, de maradványaikat nem lehetett beazonosítani vagy nem kerültek elő. (A temetőben azóta mintegy 50.000 katona és munkaszolgálatos neve is gránittáblára került, akik a doni hadműveleti területen tűntek el. Az eltűntek nevei még nem kerültek föl a honlapra, terveink szerint a jövőben erre is sor kerülhet.)

A keresőben az adott személy adatai mellett az a tábla látható, amelyre az eredeti eltemetés helyét, nevét, rendfokozatát születési és halálozási idejét felvésték. A „Don-kanyarban” elvégzett évtizedes munka eredményéről, így ezentúl nem csak az oda zarándoklók, hanem a széles közvélemény is értesülhet.
A második világháborúban mintegy 10.000 olyan hősi halált halt katonánk volt, akinek a részére posztumusz kitüntetést adományoztak. Az adatbázisban ezek mindegyikénél megjelenik a kapott kitüntetés képe.  
A honlapot folyamatosan fejlesztjük, így a második világháborús hőseink adatai mellé még több veszteségi dokumentum vagy sírhely fotó feltöltését tervezzük. A rendelkezésre álló levéltári források lehetősége szerint, az első világháborúban elesett katonáink adatai is megtalálhatóak lesznek a honlapon. A kutatást és adatbázis építést nehezíti, hogy a Magyarországon is rendelkezésre álló első világháborús veszteségi nyilvántartásokat az 1950-es években megsemmisítették, így azok csak Bécsben a Kriegsarchive-ban érhetőek el.

A honlapon található keresőprogram alapját különböző levéltári források, korabeli nyilvántartások és az azokból készült számítógépes adatbázisok alkotják. A veszteségi kartonok gyűjteménye a források közül csupán az egyik. Ezért előfordulhat, hogy egyes személyeknél az adatlapon megjelenő adatok és a veszteségi kartonon szereplő adatok között eltérés mutatkozik. Többek között ezért is jelenítettük meg a veszteségi kartont, hogy az érdeklődő ne csak az adatlapon, hanem azon is megtekinthesse a keresett személy adatait. A tekintélyes adattartalom miatt (több mint 70.000 személyről van szó) a pontosítások sok időt vesznek igénybe, de ezeket folyamatosan végezzük. A segítő szándékú észrevételeknek természetesen teret adunk és ellenőrzés után az adatokat javítjuk az adatbázisban.
hadisír kereső
hadifogolytábor kereső
linkajánló


felhívás
Az I. világháború hőseinek albuma
segédanyagok