Nyitólap hadisír nyilvántartó Szovjet hadifogolytáborok hősi emlékművek Hősök arcképcsarnoka Bemutatkozás
A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozottjai

 

 

2016  

 

 

Arany fokozat:      Giacomo Framarin úr

Ezüst fokozat:       Pál Zoltán úr

                               Tóth Tibor úr

                               Róbert Zaka úr

Bronz fokozat:      Bíró Ákos úr

                               Fekete Dávid úr

                               Dr. Villém Franek úr 

 

 

2015

 

arany fokozat

 

Rolf Wiedemann úrnak

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Sírszolgálati Osztály – osztályvezetőnek

A második világháborúban hősi halált halt magyar katonák emlékének megőrzése, sírjaik gondozása, valamint a német–magyar hadisírgondozó együttműködés terén kifejtett évtizedes áldozatos munkájáért.

 

 

ezüst fokozat

 

Petru Costin ezredes úrnak

Moldovai Köztársaság Vámszolgálata Nemzetközi Igazgatósága – helyettes vezetőnek

A Moldovai Köztársaság fővárosában, Chisinauban magyar kegyeleti emlékhely létrehozása érdekében kifejtett kiemelkedő munkásságáért.

 

Dr. Körmendy Adrienne Erzsébet úrhölgynek 

Magyarország Krakkói Főkonzulátusa – főkonzulnak

A lengyelországi magyar katonatemetők, különösen a Limanowa-i hősi sírkert megóvása, felújítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

 

bronz fokozat

 

 

Bréda Tivadar úrnak

A felvidéki magyar hadisírok felkutatása, dokumentálása érdekében végzett kiemelkedő munkásságáért.

 

Fülöp András törzsőrmesternek, MH Pápa bázisrepülőtér

A Szombathelyen és környékén lévő magyar hadisírok felújítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

Pócsik László nyá. ezredesnek

A kunágotai első világháborús magyar hadisírok felújítása érdekében kifejtett tevékenységéért.


 

 

2014

 

arany fokozat

 

Michal Luty úrnak

Katowice város polgármester-helyettesének

A ma Katowicéhez külvárosként csatolt Murck településen hősi halált halt magyar honvédek emlékének megőrzése, sírhelyük felkutatása és emlékhely kialakítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

Balaskó Edina úrhölgynek

HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Központi Irattár volt osztályvezetőjének

a Magyarország második világháborús katonai veszteségével összefüggő iratanyag feldolgozásában és kutatásában másfél évtizeden át végzett kiemelkedő munkásságáért.

 

ezüst fokozat

 

Giovanni Terranova úrnak

Az Olaszországban elhunyt osztrák-magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint adataik és emlékhelyeik, sírjaik kutatásában több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkásságáért.

 

Dr. Bozsonyi Károly úrnak

HM Zrínyi Média Kft. igazgatójának

A www.hadisir.hu honlap fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez nyújtott segítségéért, valamint az Erdélyben hősi halált halt honvédek emlékét megörökítő Kereszthegy című film megalkotásához nyújtott kiemelkedő munkájáért.

 

Vásárhelyi Gábor úrnak

Erdélyi Kutatócsoport Egyesület elnökének

Az Erdélyben hősi halált magyar honvédek emlékének megőrzése, valamint sírjaik felkutatása, felújítása érdekében végzett több éves kiemelkedő munkásságáért.

 

 bronz fokozat

 

Kovács Ferenc úrnak

a Szombathelyi Herman Ottó Szakközépiskola tanárának

A Vas megyében található hadisírok gondozása terén kifejtett több évtizedes munkájáért, valamint a hadisírgondozás középiskolai tananyag parképítő gyakorlati képzésének részévé tételéért.

 

Pető Attila úrnak

a Történelmi Vitézi Rend tagjának

A nagykanizsai első világháborús hősi temető felújítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

 

Havasi Imre nyá. ezredesnek

a MATASZ Fejér Megyei Szervezet alelnökének

A bakonycsernyei második világháborús hősi parcella felújításáért, valamint számos határon túli magyar hadisír, katonai emlékhely megőrzésében, felújításában és gondozásában való példaértékű közreműködéséért.

 

Pintér Tamás úrnak

a Nagy Háború Közhasznú Alapítvány tagjának

Az első világháborúban hősi halált halt osztrák-magyar katonák emlékének megőrzéséért, adataik és emlékhelyeik, sírjaik több éve tartó kutatásáért.

 

2013

 

I. osztály

 

Dr. Bús János  nyá. alezredesnek

a HM HIM Központi Irattár egykori igazgatójának

A második világháborús magyar katonai veszteségek kutatása terén nyújtott 15 éves munkájáért valamint az elért kutatási eredmények társadalom felé történő széleskörű publikálása elismeréséül.

 

Dr. Szabó Péter alezredesnek

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiemelt kutató főtisztjének

A második világháborús magyar katonai veszteségek kutatása terén nyújtott 15 éves munkájáért valamint az elért kutatási eredmények társadalom felé történő széleskörű publikálása elismeréséül. 

 

Heinz Kälberer úrnak   

a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség elnökhelyettesének

A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, és a hadisírgondozás területén végzett munkájáért.

 

Zsigmond János  úrnak   

temető-történésznek

A Budapesten eltemetett katonák sírjainak felderítése érdekében végzett több évtizedes kutatómunkája elismeréséül.

 

 

II. osztály 

 

Hangácsi István nyá. alezredesnek  

a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnökének

 A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnökének, a kárpátaljai magyar hadisírok felkutatásáért és gondozásáért végzett több éves tevékenységéért.

 

Hatos Gyula úrnak   

a Médiaszolgáltatás-támogató  és Vagyonkezelő Alap szerkesztőjének

A közszolgálati televízióban a hadisírgondozás ügyének közismertté tételéért kifejtett több éves munkájának elismeréséül.

 

Szarvas Gábor úrnak   

a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége elnökének

A Lemberg környéki I. világháborús katonatemetők, és magyar hadisírok felkutatásáért, megmentéséért és gondozásuk elősegítéséért kifejtett munkájáért.

 

Noll Katalin úrhölgynek   

a Médiaszolgáltatás-támogató  és Vagyonkezelő Alap szerkesztőjének

A közszolgálati televízióban a hadisírgondozás ügyének közismertté tételéért kifejtett több éves munkájának elismeréséül.

 

Vitos József úrnak   

csíkszentmártoni VIRIDIS Egyesület elnökének

A Csíki-havasokban és az Úz-völgyében található magyar hadisírok és katonai emlékhelyek felkutatásáért és gondozásáért.

 

 

III. osztály

 

Surányi Zsolt zászlósnak   

az MH 5. BILD, 62. Lövész Zászlóalj, Hódmezővásárhely, vezető asszisztensnek

A Hódmezővásárhelyen és környékén található hadisírok és katonai emlékhelyek felkutatásáért és gondozásáért nyújtott munkája elismeréséül.

 

 

Nagy László  főtörzsőrmesternek 

az MH 5. BILD, 3. Bercsényi Miklós Lövész Zászlóalj, Hódmezővásárhely, beosztott altisztnek

A Hódmezővásárhelyen és környékén található hadisírok és katonai emlékhelyek felkutatásáért és gondozásáért nyújtott munkája elismeréséül.

 

Peresztegi Gergely úrnak   

az országos hadisír- és hősi emlékmű nyilvántartó program készítőjének

Az Országos Hadisír és Hősi Emlékmű Felmérési Program megvalósításában nyújtott múlhatatlan segítségért.

 

Prutkay János úrnak   

a Belügyminisztérium munkatársának

Az Országos Hadisír és Hősi Emlékmű Felmérési Program megvalósításában nyújtott múlhatatlan segítségért.

 

Strömpl András úrnak   

a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége tagjának

A Lemberg környéki I. világháborús katonatemetők, és magyar hadisírok felkutatásáért, megmentéséért és gondozásuk elősegítéséért kifejtett munkájáért.

 

2012

I. osztály

 

Pataky József úrnak

a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnökének

A második világháborúban az erdélyi hadszíntéren, különösen a tordai csatában hősi halált halt magyar katonák sírjainak megóvása és felújítása terén végzett kimagasló munkájáért.

 

 II. osztály

 

Fodor Zsolt úrnak

Magyarország ungvári konzuljának

Kárpátalján, valamint az Ivano-Frankivszk-i megye – a történelmi Galícia – területén lévő magyar katonasírok felújítása terén huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

Lehotai Aladár úrnak

A Felvidéken található magyar hadisírok és a Donyeck-medencében létesített hadifogolytáborok felkutatása terén végzett önzetlen munkájáért.

 

Molnár Tibor úrnak

a Zentai Levéltár levéltárosa

Számos délvidéki település első és második világháborús hősi halottai adattárának összeállítása érdekében végzett kimagasló tudományos munkásságáért.

 

Jurij Pavlovics Vasziljev úrnak

Borovicsi város volt polgármestere

A Borovicsi járás és város (Novgorod megye) területén létesített munkatáborokban és kórházban elhunyt magyar hadifoglyok emlékénekmegőrzése és ápolása érdekében végzett tevékenységéért.

 

Zentai László ezredesnek

 a Veszprémi Radarezred és Veszprém Helyőrség parancsnokának

A veszprémi Alsóvárosi temető I. világháborús hősi parcellájának felújítása érdekében végzett áldozatos és kitartó munkájáért.

 

III. osztály

 

Jan Podoba úrnak

A Nagysándoriban lévő II. világháborús magyar katonasírok fenntartásáért, ápolásáért.

 

Győri Gábor úrnak

A Somogy megyében található hadisírok, hősi emlékművek és emlékhelyek felmérése érdekében végzett munkájáért.

 

Halasi László úrnak

A második világháborús magyar katonai veszteségi adatbázis kiegészítéséért, pontosításáért végzett kutatómunkája elismeréséül.

 

Kiss Balázs úrnak

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársának

A Somogy megyében található hadisírok, hősi emlékművek és emlékhelyek felmérése érdekében végzett munkájáért.

 

Kovács Péter úrnak

az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium igazgatójának

Az ungvári II. világháborús magyar katonatemető rendszeres gondozásáért, a katonák emlékének megőrzéséért, az ifjúság erkölcsi, kegyeleti neveléséért.

 

 

 

2011 


 I. osztály

 

Dr. Havasi János úrnak

újságíró, az MTV főszerkesztőjének


A haboruskeresoszolgalat.hu internetes oldal beindításáért, üzemeltetetéséért, ukrajnai feltáró munkájáért. A „Sírjaik hol domborulnak…” című műsor szerkesztőjeként évek óta kitartó, fáradságot nem kímélő módon szolgálja a magyar hadisírgondozás ügyét.

 

Bánkuti Ákos úrnak 

a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumi tagjának


Az Erdélyben, a Gyimesben végzett magyar hadisírok felkutatásáért, a jelöletlen sírhelyek megjelöléséért, a gyimesbükki hősi emlékhely kialakításáért, emlékünnepség megszervezéséért, a magyar katonák emlékének az interneten és egyéb nyomdaterméken való ápolásáért.

 
 
Herein Gyula úrnak

a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjának


Az Erdélyben, a Gyimesben végzett magyar hadisírok felkutatásáért, a jelöletlen sírhelyek megjelöléséért, a gyimesbükki hősi emlékhely kialakításáért, emlékünnepség megszervezéséért, a magyar katonák emlékének az interneten és egyéb nyomdaterméken való ápolásáért. 

 

Renato Tubaro úrnak

az Isonzó Baráti Kör első olasz elnökének

Évtizedeken át ápolta a magyar katonák emlékét és hadisírjukat az egykori isonzói hadműveleti területen.  


 
Čiman Stefan úrnak

az Isonzó Baráti Kör szlovén elnökének

Évtizedeken át ápolta a magyar katonák emlékét és hadisírjukat az egykori isonzói hadműveleti területen.

 

II. osztály

 


Dr. Cech Vilmos úrnak  

a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság tagjának, Egyetemi adjunktus, okl. gépészmérnök 

Az Erdélyben végzett önfeláldozó sok éves hadisírgondozó tevékenységéért. A tordai csatában elesett magyar katonák sírjainak felkutatása, nyilvántartása, gondozása, felújítása és emlékük megőrzése terén végzett kimagasló munkájáért. 


 
Dr. Margittai Gábor úrnak

a Magyar Nemzet újságírójának

A háborúkban a hazájukért életüket áldozó katonák emlékét felidéző cikkeiért; sok éves helyszíni kutatómunkájáért; a hadisírgondozásra ösztönző tevékenységéért. 


 
Dr. Szentváry-Lukács János úrnak 

nyugalmazott egyetemi adjunktus 

 A II. világháborúban Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet és Magyar Arany Vitézségi Érmet kapott katonák sírjainak gondozásáért, a NEKB által történt levédetéséért. 
 

Bányai István Károly úrnak

a Magyar Nemzetőrség KEM Egyesülete elnökének

 

A HM hadisírgondozó szervezetének bevonásával (!) történő több éves hadisír-karbantartó-, és felújító áldozatos tevékenységéért. Egyesületével eddig összesen 126 egyedi vagy közös honvédsírt és 20 civil háborús áldozat sírját tették rendbe. 
 


Przemysław Jashółowski úrnak


Hagyományőrző egyesülete élén végzett áldozatos tevékenységéért: az évekig tartó kutatómunkának és a terepbejárásoknak köszönhető dél-lengyelországi katonatemetők feltérképezéseséért; első világháborús (osztrák-)magyar katonatemetők felújításáért; (osztrák-)magyar hadisírok gondozásáért.

 

 

III. osztály


Kovács János nyá. alezredesnek

a HOHE Szekszárd Megyei Jogú Városi szervezetének elnökének


A HM hadisírgondozó szervezetének bevonásával (!) történő több éves – főleg Tolna megyében végzett - szervezőmunkájáért, amelynek köszönhetően több szakszerű hadisírfeltárás, temető-felújítás és katonai megemlékezés is megvalósult. 


 
Josef Schmid tartalékos főtörzsőrmesternek 

Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr e.V. Bezirksgruppe Niederbayern tagjának

 (A Német Tartalékosok Szövetsége Alsóbajoroszági szervezetének tagja) 
A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett tevékenységéért, a hadisírgondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért. 


 
Emődi István úrnak


A II. világháborúban a sziliccei-fennsíkon elesett magyar katonák sírjainak évtizedek óta tartó gondozásáért, valamint (magyar) fiatalokra gyakorolt történetírásra és hadisírgondozásra ösztönző hatásáért. 
 


Stanislaw Maria Frankowsky úrnak

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a magyar hadisírgondozó szervezet przemysli munkáit segítő, évek óta tartó áldozatos munkájáért. 


 
Jan Woszkiel úrnak

Több évtizedes áldozatos hadisírgondozó munkájáért.

 

 

 

2010 


 
I. osztály


Rainer Ruff úrnak

a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség) főtitkárának

A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, a hadisírgondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért.  


Szalkai Zoltán úrnak

dokumentumfilmes 

A Gulágtörténetek és a Gyaloglás a gulágföldön, Kolima, a Sarki-Ural és Angara vidékén készített dokumentumfilmekért, melyekkel méltó emléket állított a GULAG táborokban elhunyt magyarok emlékének.  


Kovács Imre ny. ezredesnek 

a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség) magyarországi megbízottjának

 

A II. világháborús német-magyar katonatemetők gondozásában való közreműködéséért a munkálatok koordinálásáért. A VDK magyarországi humanitárius katonai bevetéseinek megszervezésében nyújtott segítségéért. 


Kochkin Ihor Taraszevich úrnak

az Ivano-Frankivszki Nemzeti Állami Egyetem régész tanárának

 

 Az I. és II. világháborúban a mai Ivano-Frankivszki megye területén elesett magyar katonák sírjainak felkutatása érdekében huzamos ideje végzett önfeláldozó tevékenységéért, a Bukivna-i templomkertben nyugvó magyar katonák földi maradványainak exhumálásáért, valamint az Ivano-Frankivszk-i magyar hősi emlékmű megépítése hatósági-engedélyezése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért.  

 

Kvasznjuk Jarema Bohdanovich úrnak

 A II. világháborúban az Ivano-Frankivszki megyei Bukivna településen elesett magyar katonák exhumálása és a megye további településein lévő magyar katonasírok feltérképezése és megóvása érdekében végzett hatékony munkájáért.

 

 

II. osztály

 


Thomas Rey úrnak

a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség) a képzésért, társadalmi kapcsolatokért felelős osztályvezetőjének


A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, a hadisírgondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért.  
 
Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek 

A sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjének az enyészettől való megmentéséért, a temető teljes rekonstrukciójának megtervezéséért, a felújítás megkezdéséért, a temető gondozása érdekében kifejtett erőfeszítéseiért.  


 Szilassy László úrnak

Huzamos időn keresztül járult hozzá a háborúkban elhunyt magyar katonákra való emlékezés ébrentartásához. A Karajczáros Alapítvány önkénteseként évek óta részt vesz a magyar hadisírok ápolásában bel- és külföldön egyaránt.  

 

 Szeredi Zoltán úrnak 

Budapesten, a Fiumei úti temetőben – a Nemzeti Sírkertben – mint temetői művezető nagyban elősegítette, tevőlegesen és szakmailag is támogatta a Tartalékos Katonák Országos Egyesülete munkáját, a Nemzeti Sírkertben lévő katonasírok gondozását.  
 
Széplaki Gábor úrnak

Budapesten, a Fiumei úti temetőben – a Nemzeti Sírkertben – Magyar Tartalékos Katonák Országos Egyesülete katonasírok gondozási felhívásához önként csatlakozva odaadóan, kimagasló erővel, lelkesen a katonahősök iránti tisztelettel végezte a karbantartási munkálatokat.

 

III. osztály

 


Kai-Uwe Janouschek úrnak

 a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség) bajorországi vezetőjének

 A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, a hadisírgondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, különösen a magyar hadisírok ügyének harmadik államok területén való méltó kezeléséért.  
 

G. Michael Dürre úrnak

a Deutsche Dienststelle (Berlini Katonai Levéltár) Nyilvántartási Osztály vezető-helyettese 
A II. világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megőrzéséért, a magyar világháborús veszteségek kutatásának területén kifejtett áldozatos tevékenységéért. 
 
Gaál József úrnak

A Sitkén lévő katonai sírkert és emlékhely létrehozásában játszott szerepéért, illetve a sírkert gondozásáért az évenkénti megemlékező ünnepségek megszervezése érdekében tett erőfeszítéseiért.  
 
Barsi Miklós úrnak

Önerőből állított méltó kivitelű síremléket Tatán 38 ismeretlen magyar katona emlékére a sírhelyükön.  
 
Néhai Máté Gusztáv úrnak
a „Balaton” Magyar Társaság előző elnökének

A II. világháborúban az Ivano-Frankivszki megyei Bukivna településen elesett magyar katonák exhumálása és a megye további településein lévő magyar katonasírok feltérképezése és megóvása érdekében végzett hatékony munkájáért.

 

 

2009

 

I. osztály

 


Dr. Heinrich Schöll úrnak

az Osztrák Fekete Kereszt (ÖSK) elnökének

Az Osztrák-Magyar monarchia katonáinak emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, az osztrák-magyar hadisírgondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért.  


 Peter Reiser úrnak

  az Osztrák Fekete Kereszt (ÖSK) Steiermark tartomány elnökének

Az Osztrák-Magyar monarchia katonáinak emlékének megőrzéséért, valamint sírjaik gondozásáért kifejtett nemzetközi tevékenységéért, különösen a magyar hadisírok ügyének harmadik államok területén való méltó kezeléséért. 
 

Jaroslaw Machala úrnak

a Jaroslawi Önkormányzat képviselőjének

 
A győri „lengyel-magyar barátság” emlékmű mintájára Jaroslawban emlékmű létrehozásáért, melyet a magyar hősök előtti tisztelgésül hoztak létre Machala úr tervei alapján.  


 
Kincs Gábor  Úrnak

Beregszász Megyei Jogú Város alpolgármestere, 
Négyhatár Vállakozók Szövetségének elnökének


A Megbékélés a Közös Európáért Derceni Központi Katonatemető létrehozása érdekében huzamos időn át kifejtett odaadó munkájáért.

 

 

II. osztály

 


Dr. Bedécs Gyula  Úrnak

a Krajcáros Alapítvány tagja 


Huzamos időn keresztül végzett kegyeleti munkájáért, az I. világháború 90. évfordulója alkalmából, az Isonzó, Doberdó magyar emlékhelyeiről készített fotótárlatért, Az I. világháború emlékezete Galíciában, az Isonzó-völgyében és a Doberdón című kiadvány összeállításáért.  

 
Máté Gyula  Úrnak

a Derceni Községi Tanács elnöke, polgármesterének 


Megbékélés a Közös Európáért Derceni Központi Katonatemető létrehozása érdekében kifejtett odaadó munkájáért.  
 
Bíró Lajos  Úrnak

a Gazda Plusz Civil Szövetség elnökének


Megbékélés a Közös Európáért Derceni Központi Katonatemető létrehozása érdekében kifejtett odaadó munkájáért.  
 
Nagy József Őrnagynak

  
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred helyőrségkommendánsa 
A német-magyar hadisírgondozó munkálatok segítése, a Böhönyei és a Nagykanizsai német-magyar II. világháborús katonatemető gondozásában való közreműködéséért és a munkálatok koordinálásáért.  

 
Daniel Bajdak úrnak  

A Jaroslawban a magyar katonahősök előtti tisztelgésül létrehozott lengyel-magyar emlékmű magas szintű igényes kivitelű kőfaragó munkájáért.

 

 

III. osztály

 


Kovács Mihály Úrnak

Kaba város református temetőjében lévő II. világháborús magyar katonasírok évtizedek óta tartó ápolásáért, gondozásáért.  
 
Nacsa Ferenc  Úrnak

a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke 
Tapolca és környékén (összesen 52 településen) a II. világháborús magyar katonasírok felkutatásáért és dokumentálásáért.  
 
Mieczysław Ostoja-Mitkiewicz Úrnak  

Varsói nagykövetségünkkel együttműködésben több magyar vonatkozású sír és temető karbantartását, felújítását végzi évtizedek óta.  
 
Jerzy Balanda  Úrnak

a „Vecro” kőfaragó vállalat tulajdonosa 

A Jaroslawban a magyar katonahősök előtti tisztelgésül létrehozott lengyel-magyar emlékmű magas szintű igényes kivitelezéséért.

 

 

 

2008 


 
I. osztály


Dr. Miltényi Dénes úrnak

 Huzamos időn át végzett, kiemelkedő tevékenységéért, a Magyarországon és külföldön található magyar katonasírok, temetők felújításáért, gondozásáért, megmentéséért.  
 
Borbély Ibolya  úrhölgynek

a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium pedagógusának 

A beregszászi II. világháborús magyar katonatemető rendszeres gondozásáért, a katonák emlékének megőrzéséért, a fiatalok erkölcsi, kegyeleti neveléséért.  
 
Szunai Miklós úrnak

Közös Európában Együtt Emlékezünk Nemzetközi Alapítvány ügyvezető elnökének

Külföldön található II. világháborús magyar katonasírok felújításáért.

 

II. osztály

 


Németh István ny. ezredesnek

Krajczáros Alapítvány elnökének

Az Alapítvány a háborúkban elesett katonák emlékének és sírjaiknak megőrzése terén végzett kimagasló munkájukért. Többek között Szlovéniában újították fel az ukanci I. világháborús katonatemetőt.  
 
Pataky József  Úrnak

a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnökének

A Bizottság a tordai csatában elesett magyar katonák sírjainak felkutatása, nyilvántartása, gondozása, felújítása terén tett kimagasló munkájáért.

Tóth Lajos úrnak

Krajczáros Alapítvány önkéntes közreműködő

A magyar hadisírok, hadiemlékművek gondozásáért terén végzett kimagasló munkájáért.

Mag. Dimitrij Omersa úrnak

kormánytanácsos, a szolvén Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma Hadisírgondozó Osztályának vezetőjének

Szlovéniai magyar hadisírok rendezése terén tett kimagasló és segítőkész tevékenységéért, valamint a magyar-szlovén kormányközi hadisírmegállapodás szlovén fél részéről történő előkészítéséért.

 

III. osztály

 


Pásztor László úrnak 

1999 óta szinte minden a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében elvégzett katonasír, katonai temető felújításában tevőlegesen részt vett mind belföldön, mind külföldön egyaránt.  
 
V. Molnár Piroska úrhölgynek

a Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun Megyei Szervezet székkapitányának

Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun Megyei Szervezet a Kecskeméti Szentháromság temetőben lévő I. világháborús katonasírok felújításáért.  
 
V. Fekete Ferenc Zoltán úrnak

a Történelmi Vitézi Rend Hajdú-Bihar Megyei Szervezet mb. székkapitányának

Történelmi Vitézi Rend Hajdú-Bihar Megyei Szervezet a Kecskeméti Szentháromság temetőben lévő I. világháborús katonasírok felújításáért.

 

 


2007 


 
I. osztály

 


Gottfried Hauser úrnak

a böhönyei német-magyar katonatemető létrejötte, valamint a Magyarországon elesett német katonák sírjainak felkutatása érdekében végzett munkája elismeréséül.  
 
Hermina Popeller úrnak

Ausztriai Köztársaság Lengyelországi Nagykövetségének főkonzuljának

Kiemelkedő szerepet töltött be a Dél-lengyelországi katonasírok gondozásában, a honvéd hagyományok ápolásában.  
 
Börcsök András Mérnök alezredesnek
 

a Magyar Köztársaság Ukrajnai katonai, véderő-és légügyi attaséja 

Az ukrajnai magyar hősi sírok felújítása érdekében végzett odaadó tevékenységéért.  
 
Dióssy László úrnak

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetgazdasági szakállamtitkárnak

A veszprémi II. világháborús katonai parcellák méltó környezetbe való áthelyezéséért, illetve a nemzetközi katonai parcellák kialakításának elősegítéséért.  
 
Otto Jaus úrnak 

az osztrák Fekete Kereszt Bécs-, Burgenland, Alsó-Ausztria régió vezetőjének

Kulcsszerepet töltött be az Osztrák Fekete Kereszt és a magyar hadisírgondozás közötti baráti és gyümölcsöző együttműködés kialakításában, közös osztrák-magyar sírjaink méltó kialakításában (Tatariv, Vis).

 

II. osztály

 


Vitalie Ciobanu  úrnak

a Moldáv Hadsereg Nemzeti Múzeum igazgatójának

A Moldáv Köztársaság területén elhunyt magyar áldozatok emlékének megörökítéséért.  
 

Szekrényes András úrnak

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának

A nyíregyházi katonasírok ápolásáért, háborús emlékhelyek létrehozásáért.  
 
Kővári Árpád úrnak

A „Málenkíj robotra” elhurcolt áldozatok emlékének megörökítéséért huzamos időn át végzett odaadó tevékenységéért.  
 
Śliwa Marek Stanisław úrnak

Poręba polgármesterének

Poręba és környékén található I. világháborús hősi nyughelyek gondozásáért és honvéd hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő munkájáért.  
 
Hlasecka Yveta úrnak  

a Cseh Védelmi Minisztérium főosztályvezető helyettese

A külföldön nyugvó (Lengyelországban) I. világháborús hadisírok gondozása anyagi feltételeinek biztosításáért, és az ezzel járó szervezési munka színvonalas végzéséért.

 

III. osztály

 


Ifj. Miltényi Dénes Úrnak

A honvédsírok felújításáért végezett kimagasló tevékenységéért.  
 
Feledy Péter úrnak 

a Magyar Cserkészszövetség II. kerületének kerületi elnökének

A Magyar Cserkészszövetség II. kerületi cserkészcsapatainak, a miskolci I. világháborús katonatemető rendbetételéért, folyamatos gondozásáért.  
 
Palicka Vladimir ny. ezredesnek

 a Csehszlovák Légionisták Prágai Területi Szövetségének elnökének

 A külföldön nyugvó (Lengyelországban) I. világháborús hadisírok gondozása anyagi feltételeinek biztosításáért, és az ezzel járó szervezési munka színvonalas végzéséért.  
 
Pucek Włodzimierz úrnak
 
aktivista

Poręba és környékén található I. világháborús hősi nyughelyek gondozásáért és honvéd hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő munkájáért. 
 
Świderski Maciej úrnak

a Zawiercie-i Országos Idegenforgalmi Egyesület tagja, a helyi Hadisírok és Emlékhelyek Bizottságának elnöke, a Helytörténeti és Műemlék Bizottság elnökének

Poręba és környékén található I. világháborús hősi nyughelyek gondozásáért és honvéd hagyományőrzés terén végzett kiemelkedő munkájáért.

 

 

   2006 
 

I. osztály

 

 


Tóth János úrnak

a Magyar Köztársaság kijevi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének

Az ukrajnai magyar katonasírok felújítása terén huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért. 
 
Dr. H. C. Dr. Inz. Jozef Byrtus úrnak

 a Cseh Köztársaság Katowice-i főkonzuljának

 Kimagasló munkájáért, a rendezvények magas színvonalú lebonyolításáért, a Krakkói Magyar Főkonzulátussal való együttműködéséért.

 

II. osztály

 


Zdravko Likar úrnak

a Tolmini Körzeti Elöljáróság elnökének

 A szlovéniai magyar katonatemetők felújításáért tett erőfeszítéseiért. 
 
Badalján Edward úrnak

az Armenia Népe Kulturális Egyesület elnök-helyettesének

A magyar-örmény világháborús katonai emlékek ápolásáért.  
 
Witold Kochan Úrnak

Kislengyelországi vajdaság vajdájának 

Lengyelországban lévő I. világháborús katonasírok gondozásáért, illetve a gorlicei ütközet jelentősségének, az emberek emlékezetében történő megőrzése érdekében végzett áldozatkész munkájáért.  
 
Kazimierz Krok úrnak

Luzna polgármesterének

Lengyelországban lévő I. világháborús katonasírok gondozásáért, illetve a gorlicei ütközet jelentősségének, az emberek emlékezetében történő megőrzése érdekében végzett áldozatkész munkájáért.  
 
Kazimierz Sterkowicz úrnak

Gorlice polgármesterének

Lengyelországban lévő I. világháborús katonasírok gondozásáért, illetve a gorlicei ütközet jelentősségének, az emberek emlékezetében történő megőrzése érdekében végzett áldozatkész munkájáért.

 

III. osztály

 


Simon Gyula Mátyás mk. alezredesnek

a MH I. Logisztikai és Támogató Ezred (Veszprém) parancsnok-helyettesének

Veszprémben a német-magyar hadisírgondozó munkálatok segítése, a veszprémi német-magyar katonatemető felavatásának 10. évfordulóján tartott nagyszabású nemzetközi emlékünnepség megszervezéséért.  
 
Verebélyi György úrnak  

építőmester 

Az ukrajnai magyar katonasírok felújítása ügyében tett erőfeszítésekért.  
 
Szeberényi András úrnak

grafikus 

A hadisírgondozás során felhasználásra kerülő emléktáblák és egyéb feliratok grafikai megtervezéséért, sok éves munkája elismeréseként.  
 

Szlama József úrnak

Nagysimonyi Község polgármesterének

Az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető fenntartásáért, megőrzéséért. 
 
Ifj. Gecse József  úrnak

Ostffyasszonyfa Község polgármesterének

Az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető fenntartásáért, megőrzéséért.

  


 


 
 hadisír kereső
hadifogolytábor kereső
linkajánló


felhívás
Az I. világháború hőseinek albuma
segédanyagok